WIM Release April 2019 (2.38)

Sander van den Berg Dimpact • 17 April 2019
6 reacties
0
276 weergaven

Nieuwe features

Zoeken - Meer controle over belangrijke resultaten

Het is nu mogelijk om bepaalde content hoger te krijgen in de zoekresultaten door ze “sticky” te maken. Dit kan bereikt worden door de content te bewerken en hier onderaan de pagina naar het tabblad publishing opties te gaan en daar “sticky at top of list” aan te vinken.

Let op dat een herindexering van de zoekresultaten nodig is, anders zullen de wijzigingen niet zichtbaar zijn.

 

zoeken


Zoeken - Blok label toegevoegd ter verbetering van de toegankelijkheid

Het zoekblok op de homepage dat verantwoordelijk is voor het invullen van zoektermen, had geen label waardoor schermlezers niet begrepen waar dit veld voor diende. Een onzichtbaar label is toegevoegd dat het probleem oplost.

zoeken label
 

SDUconnect versie opgehoogd van 1.x naar 3.x

De SDUconnect module is aangepast om te kunnen werken met versie 3. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van extra velden die deze nieuwe versie biedt.

 

SDUconnect nieuw veld: SDU introductie

Nu dat we versie 3 van SDUconnect ondersteunen hebben we ook een nieuw veld toegevoegd genaamd SDU introductie. Dit kan gevonden worden voor producten onder het tabblad “additonal information” en zal automatisch synchroniseren vanuit SDUconnect. Dit veld zal standaard niet aan de voorkant zichtbaar zijn en als je dit graag wilt, moet de tussenleverancier benaderd worden.

sdu introductie


Bestandenlijst (admin/content/file) aangevuld met extra informatie over waar een bestand gebruikt wordt

Wanneer bestanden worden toegevoegd aan een bean blok, werd dit niet goed aangegeven in de bestandenlijst. Dit kan verwarrend zijn wanneer er een opruiming van bestanden plaatst vindt. We hebben een nieuwe kolom toegevoegd genaamd “Shown on block” waar wordt aangegeven binnen welk blok het bestand wordt gebruikt.

node linken

 

Zichtbaarheid admin menu bovenaan verbeterd.

Wanneer er ingelogd is als webmaster of content manager verschijnt er bovenin een admin menu waar je acties mee kan uitvoeren. Wanneer een pagina zodoende lang is, zal dit menu verdwijnen wanneer je naar beneden scrollt. Dit admin menu zal nu altijd in beeld blijven waardoor je acties sneller kan uitvoeren.

menu

 

Samenwerkende catalogi extra element toegevoegd voor validatie

Ook al geeft de online validator aan dat de /sc-feed correct is, ontbrak er nog een element om valide te zijn. Dit element scheme="overheid:UniformeProductnaam"​is toegevoegd waardoor de feed nu weer correct is.

 

Bugfixes

Zoek filters niet toegankelijk wanneer de tab gebruikt wordt

In een oudere versie van WIM hebben we het platform toegankelijker gemaakt met checkboxen die beter leesbaar waren voor schermlezers. We hadden hiervoor een wijziging aangebracht in het standaardthema van WIM, maar we hebben er geen rekening mee gehouden dat veel sites een eigen thema gebruiken. Hierdoor zal deze verbetering niet doorgevoerd worden op deze thema’s. Deze wijziging is nu doorgevoerd op het WIMBASE thema, waar ook aangepaste thema’s gebruik van maken.

 

VAC (FAQ) werden niet geupdate wanneer het veld was geleegd in SDUconnect

Wanneer een veld is ingevuld voor een VAC (FAQ) in SDUconnect, zal het worden bijgewerkt in WIM. Als achteraf besloten wordt het veld opnieuw leeg te maken in SDUconnect zal deze verandering niet in WIM zichtbaar zijn. Dit is aangepast en nu zal de wijziging goed worden meegenomen.

 

Conditionele webformulieren verbergen het label niet wanneer hiervoor gekozen is

Met de conditionele webformulieren is het mogelijk om een datum veld te verbergen. Echter blijft het label wel zichtbaar. Dit is aangepast en zal nu ook correct verborgen worden.

 

Aanvullende filtering voor symbolen in het zoekveld.

Het was mogelijk om binnen het zoekvelden symbolen in te voegen die niet goed eruit gefilterd werden binnen de zoekresultaten pagina. Deze filtering is strikter gemaakt waardoor dit er nu wel uit gefilterd wordt.

 

Knop om uit te loggen niet zichtbaar voor mobiele apparaten

Bij het gebruik van een mobiel apparaat zoals een telefoon of tablet was het niet mogelijk om uit te loggen omdat deze knop ontbrak in het responsieve ontwerp. Dit is toegevoegd, waardoor het nu mogelijk is om uit te loggen.

 

Ckeditor werd niet goed geïnstalleerd op nieuwe installaties

Door het beleid van Drupal.org over welke pakketten geleverd mogen worden met distributies was het tijdelijk niet mogelijk om de Ckeditor standaard te installeren voor nieuwe WIM installaties. Er is nu voor een andere bron gekozen waar Ckeditor vanuit gehaald wordt welke wel op de whitelist staat. Nieuwe installaties zullen dus weer de Ckeditor geïnstalleerd krijgen.